ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Φορολογικές δηλώσεις, τήρηση βιβλίων, εναρξεις - διακοπές επιχειρήσεων, εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ........
Επιλέξτε
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Μηχανογράφηση μισθοδοσίας, συμβάσεις, προσλήψεις, αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, κλπ..........
Επιλέξτε
 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προσωπικές εταιρίες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρίες, κοινοπραξίες, μη κερδοσκοπικές εταιρίες, κ.λ.π.......
Επιλέξτε
  Το οικονονομοτεχνικό γραφείο του Mάκη Μπουρτσουκλή, σε ένα συνεχές αναπτυσσόμενο περιβάλλον, με γνώσεις σε τομείς όπως οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση λογιστηρίου, εργατικά, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, σύσταση εταιρειών οικονομοτεχνικές μελέτες, παρέχει ολοκληρωμένες οικονομικές, λογιστικές και φορολογικές λύσεις, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας σας.   
Ο Μπουρτσουκλής Κ. Μάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας λογιστή- φοροτεχνικού ,με εμπειρία και γνώση σε λογιστικά - φορολογικά - εργατικά θέματα.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οικονομοτεχνικές μελέτες, επενδυτικά προγράμματα, δανειοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κ.λ.π........
Επιλέξτε
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μηχανοργάνωση, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κ.λ.π....
Επιλέξτε